İLAHİ & KASİDE SÖZLERİ

   İLAHİ

DOSYASI             ALLAHIM

Ne zaman anrsam seni
Kararım kalmaz allahım
Senden gayrı gözüm yaşın
Kimseler silmez allahım

Sensin ismi baki olan
Sensin dillerde okunan
Senin aşkına dokunan
Kendini bilmez allahım

Aşık yunus seni ister
Lutfuyla Cemalin göster
Cemalin gören aşıklar
Ebedi ölmez Allahım.

 

SEVERİM BEN SENİ CANDAN İÇERU

Severim ben seni candan içeru
Yolum vardır bu erkandan içeri
Şeriat tarikat yoldur varana
Hakikat marifet andan içeru

 

Beni bende demen bende değilem

Bir ben vardır bende benden içeri

Kesildi takatim dizde derman yok
Bu ne mezhep imiş dindeniçeru
Süleyman kuş dilin bilir dediler
Süleyman var SüleymanDAN İÇERİ

 

Bilmem Nideyim (Uşşak)

Bilmem nideyim,
Allah Allah
Aşkın elinden,
Hay hay
Kande gideyim,
Aşkın elinden.

Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed

Meskenim dağlar,
Allah Allah
Gözyaşı çağlar,
Hay hay
Durmaz kan ağlar,
Aşkın elinden.

Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed

Varım vereyim,
Allah Allah
Kadre ereyim,
Hay hay
Üryan olayım,
Aşkın elinden.

Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed.

Yunus'un sözü,
Allah Allah
Kül olmuş özü,
Hay hay
Kan ağlar gözü,
Aşkın elinden.

Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed.

Yunus

 

SERVER-İ SER BÜLENDİMİZ

Server-i ser bülendimiz
Hazret-i pir Efendimiz
Şahid-i şeh-levendimiz
Hazret-i pir Efendimiz

Cezbe-i Mustafa ile
Saldı cihana velvele
Gökde eder mukabele
Hazret-i pir Efendimiz

Fahr-i cihan o serverin
Varisi oldu Hayber’in
Sırrı idi peygamberin
Hazret-i pir Efendimiz

 

Seyreyleyip yandım  mahcemaline Allah Allah
Seyreyleyip yandım  mahcemaline Allah Allah
Nur kundak içinde yatar Muhammed
Canımın cananısın Dost Muhammed

Kokuları benzer cennet gülüne Allah Allah
Nur kundak içinde yatar Muhammed
Canımın canısın Dost Muhammed

Kevser dudakları bilmem ne söyler Allah Allah
Hulusi kalbiyle hakkı zikreyler

Daha tıfıl iken ümmetin diler Allah Allah
Nur kundak içinde yatar Muhammed
Canımın canısın Dost Muhammed

Bildim odur iki cihan serveri Allah Allah
Allah'ın Habibi son peygamberi
O'dur yerin göğün şemsi kameri

Nur kundak içinde yatar Muhammed
Canımın canısın Dost Muhammed  m. cılız

 

 

Bu Aklı Fikir ile

Bu aklu fikriyle Mevla bulunmaz
Bu ne yaredir ki saklı olunmaz
Kamunun derdine derman bulunur
Şu benim derdime derman bulunmaz

Aşkın pazarında canlar satarlar
Satarım canımı alan bulunmaz
Aşık öldü deyu sale verirler

Ölen gafilimiş aşıklar ölmez

Sevdim Seni

Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim

Evlad-ı iyalden geçerek ben ravzana geldim
ahlakını meth etmede Kur'an diye sevdim

Kurbanın olam Şa-ı Rusül kovma kapından
Didarına müştak olan yezdan diye sevdim.

Mahşerde nebiler bile senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim.

 

 

MEDİNE YOLUNA VARDIM

Medine yoluna vardım, Can Muhammedi aradım
Onu görmekmiş muradım Medine'nin yollarında

Yollarında yollarında güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında

Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor
İçimde hasret bitiyor Medinenin yollarında
Rasulullah huzurunda

Yollarında yollarında güller açmış ravzasında
Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında

Rasulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor
Bastığın yerler yanıyor
Medinenin yollarında Rasulullahın huzurunda

Yollarında yollarında, güller açmış ravzasında,
Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında

 

Medineye Varamadım (Hicaz)

Medineye varamadım
Gül kokusun alamadım
Muhammede doyamadım
Yaralıyam yaralıyam

Kabenin örtüsü kara
Açtı yüreğimde yara
Bulunmadı derdime çare
Yaralıyam yaralıyam

Hacerül esvedin taşı
Akıttı gözümden yaşı
Bulunmaz resülün eşi
Yaralıyam yaralıyam

alıntı.......METİN ALEV

 

Ey Aşık-ı Dildade (Rast)

Ey aşık-ı dildade, gel nuş edelim bade
Bir bade gerek amma, kim içile me'vade

Can Allah Canan Allah
Canlar Sana Kurban Allah
Hay Kalbim Zikrullah (Beytullah)
Lailaheillallah Muhammedirrasulullah

Sakisi ola Mevla, Ak dahi anın esma
Bir kez nuş eden kat'a, gam görmeye dünyade

Bir kez içen aşıktır, aşkında ol sadıktır
Aşk ona hem layıktır, Mecnun ile Ferhade

Lailaheillallah Muhammedirrasulullah

İşit bu Sezai'den, ne gördü Fenai'den
Dost yüzünü gösterdi, mir'at-i mücallade

Beste: Sadık Efendi (alıntı)

Hz. Sezai

 

 

Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmaz (Rast)

Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmaz
Can gözü kapalı gafilan çoktur
Hak sözün dinlemez asla inanmaz
Kalbi çürük fesat cahilan çoktur

Kur'anla sünnete vermez özünü
Gaflet uykusundan açmaz gözünü
Taştan katı beter söyler sözünü
Bed amelli cahil münkiran çoktur

Genç Abdal herkesi mest olur sanma
Her kurban derisi post olur sanma
Her yüze güleni dost olur sanma
İçi Kâfir, dışı müslüman çoktur.

Beste: Hüseyin Sebilci     

Hiç Bulunmaz Akranı (Hicaz)

Hiç bulunmaz akranı                           
Geylani'yi özlerim                                
Gavsul Azam Geylani                                      
Gavsul Azam Geylani                                     

Dergahında hizmet var
Devranında himmet var
Kapısında rahmet var
Sultan Abdulkadir'in...

Hüsnü terket teşvisi
Hakk'a bırak her işi
Dervişi ol dervişi
Sultan Abdulkadir'in...

Bağdat yolun gözlerim
Geylani'yi özlerim
Himmetidir sözlerim
Sultan Abdulkadir'in...


Gül Yüzünü Rüyamızda (Rast)

  Gül yüzünü rüyamızda                         
Gürelim ya RESULALLAH
Gül bahçene dünyamızda
Girelim ya RESULALLAH

Sensin gönüller sultanı
Getiren yüce Kur'anı
Uğruna tendeki canı
Verelim ya RESULALLAH

Aşkınla yaşarır gözler
Hasretinle yanar özler
Mubarek ravzana yüzler
Sürelim ya RESULALLAH

Veda edip masivaya
Yalvarıp yüce Mevlaya
Şefaat - Mustafa' ya
Erelim ya RASULALLAH

Levlake dedi sana Hak
Bağışla yüzümüze bak
Huzurullaha yüzü ak
Varalım ya RASULALLAH

Derviş derki kardeşlere
Çok selavat ver kardeşlere
Gül yüzünü göre göre
Ölelim ya RASULALLAH

 

BU ASK BİR BAHRİ UMMANDİR

Bu ask bir bahri ummandir
Buna hadd-ü kenar olmaz
Delilim sirr-i Kur’an’dir
Bunu bilende ar olmaz

Subhanallah Sultan Allah                            

MAİL OLDUM BAHÇESİNDE HURMAYA

Mâil oldum bahçesinde hurmaya
Takâtim kalmadi aslâ durmaya
Ol Medine Ravzasini görmeye
Görmeyince alma yârab cânimi.

Hak nasib eylese bizde varalim
Oçöllerin sâfâsini görelim
Ravzasin esigine yüzler sürelim
Sürmeyinci alma yârab cânimi

Hak nasib eylese çiksam mahfeye
Dolani dolani çiksam safâya
Hep hacilar ile dursam vakfeye
Durmayinca alma yârab cânimi

Asik olan bû fâniyi neylesin
Sâlâtü selâmla gökler inlesin
Medine'ye varip mesken eylesin
Varmayinca alma yârab cânimi.

 

Can Ahmed'e

Aşkın sardı ben neyleyim
bu sırrı kime söyleyim
içimdeki şu yarayı
muhammede arz edeyim.

muhammede muhammede
canlar kurban can ahmede
muhammede muhammede
canlar kurban can ahmede

taktım boynuma fermanı
basmam ben ahtı dermanı
haber verin muhammede
oldum ben onun hayranı

muhammede muhammede
canlar kurban can ahmede
muhammede muhammede
canlar kurban can ahmed

gideceğim gideceğim
bu dünyadan gideceğim
nasihat kar etmez bana
muhammede gideceğim

Açan çiçeklere meyve (dogru versiyon)

Açan çiçeklere meyve
Verilmiyor Muhammed'siz
Hakk'tan gelen derde derman
Bulunmuyor Muhammed'siz

Cok mesgul ol kur-an ile
Seherlerde figan iyle
Son nefeste îman ile
Ölünmüyor Muhammed'siz

Uzak Cennet'in yollari
Gider muttaki kullari
Cennette tugba dallari
Egilmiyor Muhammed'siz

Garip kulun sana âsi
Silinmez kalbimin pasi
Gönüllerde Allah aski
Bulunmuyor Muhammed'siz

 

MUHAMMED ANADAN DOĞDU

Muhammed anadan doğdu
melekler tebriğe indi
gönüller şaduman oldu
can MUHAMMED nurdan AHME

gördüm göbeği kesilmiş
sünnet olmuş toz ekilmiş
nurdan kundağa sarılmış
can MUHAMMED nurdan AHMED

hakkın nikabı yüzünde
kudret sürmesi gözünde
gördüm melekler dizinde
can MUHAMMED nurdan AHMED

Dileriz haktan inayet
umarız sende şefaat
son nefeste hem selamet
can MUHAMMED nurdan AHMED
Yazan:Muhittin cılız

 

Medineye varamadim

Medineye varamadim
Gül kokusu alamadim
Ben Rasül'e doyamadim
Yaraliyim yarali yarali

Kabenin örtüsü kara
Açti yüregime yara
Bulunmaz derdime çare
Yaraliyim yaraliyim yarali

Hacerül Esvedin tasi
Akittin gözümden yasi
Bulunmaz Rasül'ün esi
Yaraliyim yaraliyim yarali

Elimden tut kaldir beni
Ya vuslata erdir beni

Çok aglattin güldr beni
Yaraliyim yaraliyim yarali....

 

 

 

 

 

 

Taleal Bedru Aleyna (AYDOĞDU ÜZERİMİZE)

Taleal bedru aleyna
Minseniyyatil veda
Vecebeş Şükrü aleyna
Madea lillahida

Eyyühel Meb üsü fiyha
Citebil emril muta
Cite şerreftel medine
Merhaba ya hayrada

Ay doğdu Üzerimize
Veda tepelerinden
Şükür gerekti bizlere
Allah'a davetinden

Sen Güneşsin Sen Aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen süreyya ışığısın
Ey Sevgili Ey Rasul

 

Allah-u Allah (Hicaz)

Ömrün bitirmiş viranemiyem
Aklın yitirmiş divanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Kanat vururum, döner dururum
Yanar kurururm, pervanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim
Yolun izlerim, mestanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Aşkî can feda, olsa ne fayda
Aşk oku yayda, kemanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Abdest Aldığın Zaman

Dökülür bedede cümle günahlar
Namaz işin abdest aldığın zaman
İki melek iki yanında durur
Sabah namazım kıldığın zaman

Dahi namazım terketme sakın
İsterisen ola imanın bütün
Hak kulum der sana Rasül ümetim
Öğle namazım kaldığın zaman

Gökten yere iner bütün melekler
Meleklere müştak olur felekler
Kabul olur anda bütün dilekler
İkindi namazın kıldığın zaman

Cennet bahçesin! Hak kendi bezer
Şad olur müminler içinde gezer
Kiramen Katibin sevabın yazar
Akşam namazım kıldığın zaman

Bu namazdır müminlerin burağı
Hak teala yakın eder ırağı
Cenneti ala olur anın durağı
Yatsı namazım kıldığın zaman

Ecel yastığına koyunca başın
Dökülür gözünden kan ile yaşın
İman Kur’an olur senin yoldaşın
Azraile canın verdiğin zaman

 

ANA BAŞTA TAÇ İMİŞ

ilahi

ana başta taç imiş her derde ilaç imiş
bir evlat pir olsada anaya muhtaç imiş

bana baktın hazlı hazlı hep okuttun nazlı nalı
allah olsun senden razı duacıyım anam sana


ana başta taç imiş her derde ilaç imiş
bir evlat pir olsada anaya muhtaç imiş

ANNE BABA DUASI

Minik minik adımlar atar iken ben
Bir elimden babam tuttu,bir elimden annem
Rabbim hep sev onları ayırma rahmetinden
Mahrum etme merhametinden
Rabbim hep sev onları ayırma cennetinden
Cennettede bir birimiz Alıntı

annem hakkın helal eyle

annem hakkın çoktur bana canım kurban olsun sana
annem hakkın çoktur bana canım kurban olsun sana
gül yüzüne doyamadım canım annem güzel annem

 

helay eyle helal eyle
annem hakkın helal eyle
helal eyle helal eyle
annem hakkın helal eyle....

 

ay doğdu üzerimize (yeni eklenenler

Aydoğdu üzerimize
veda tepelerinden
şükür gerekti bizlere
allaha davetinden

sen güneşsin sen aysın
sen nur üstüne nursun
sen süreyya ışığısın
ya habibim ya rasul

ey bizden seçilen elçi
yüce bir davetle geldin
sen bu şehre şeref verdin
ey sevgili hoşgeldin

 

Bu Aklı Fikir ile

Bu aklu fikriyle Mevla bulunmaz
Bu ne yaredir ki saklı olunmaz
YA ALLAH YA ALLAH

ALLAH ALLAH ALLAH

Kamunun derdine derman bulunur
Şu benim derdime derman bulunmaz

Aşkın pazarında canlar satarlar
Satarım canımı alan bulunmaz

Aşık öldü deyu sale verirler

Ölen gafilimiş aşıklar ölmez

 

Anne Baba Duası

Minik minik adımlar
Atar iken ben
Bir elimden babam tuttu
Bir elimden annem

Rabbim hep sev onları ayırma rahmetinden
Mahrum etme merhametinden
Rabbim hep sev onları ayırma cennetinden
Cennette de birbirimizden

Şimdi onlar uzakta
Ben uzaktayım
Allah'ım sen her kuluna
Hep en yakınsın

Rabbim hep sev onları ayırma rahmetinden
Mahrum etme merhametinden
Rabbim hep sev onları ayırma cennetinden
Cennette de birbirimizden

minik dualar

 

Bana seni gerek seni

 

Sofilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyli gerek
Bana seni gerek seni

 

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle bir kaç huri
İsteyene ver anları
Bana seni gerek se

 

Ben Resule Doymadımki 
ben Resule doymadim ki,

doyamadim Resulullaha,
Yalvariyorum Allah`a,
bir daha gösterirmi ki.

Camisi sira direkler,
mü`minler sefaat bekler,
Nöbet tutuyor Melekler,
ben Resule doymadim ki,

Doyulurmu o Mahmud`a ,
doyulurmu o Ahmed`e,
Ashab bile doymamiski,
nasil doyam Muhammed`e.

Nurunu gördüm göklerde,        

Kolun acmis Mü`minlere,
ne mutludur görenlere,
Ayak bastigi yerelere,
yüzüm sürdüm doymadim ki ,

Beytullah ile Mekke`de,
Ölmez ruhu Medine `de,
ben Resule doymadimki

 

Ben resulden cok memnunum,
O da benden memnunmu ki,
Tekrar nasip eyle Yarab,

ben Resule doymadim ki,

Doyulurmu o Mahmud`a,
doyulurmu o Ahmed`e,
Ashab bile doymamiski,
nasil doyam Muhammed`e.

Kolun acmis Mü`minlere,
ne mutludur görenlere

yüzüm sürdüm doymadim ki ,

 

                                                                 

Anneme dua

annem basa tac imis her derde ilac imis,
bir evlat pir olsada anneye muhtac imis.

ilk oyuncagim sendin sicacik kundagim sendin
kucuk bir bebek iken, dilim dudagim sendin,

annem hakkin odenmez sevmeye omur yetmez
butun dunya benim olsa bir tane annem etmez

cennet demis peygamber annenin ayagi altinda
benim canim annecigim hep kalbimin icinde

annem hakkin odenmez sevmeye omur yetmez,
butun dunya benim olsa bir tane annem etmez

daha gelmemisken dunyaya korktum,
ben ne yaparim oralarda dedim, korkma dedi bir melek senin yanina dunyadada bir melek gelecek . sevindim,
ben onu nasil bulacam diye sordum. merak etme dedi melek o seni bulacak onu cok seviceksin, yanindan ayrilmayacak dunaydaki melek.
ona anne diyeceksin.

allahim, annem yalniz ve kimsesiz birakmadi beni yanimda oldu koruyucu bir melek gibi.
analatti bana ahireti ve seni .
sende onu dunyada ve ahirette mutlu et allahim cunki bana kiyamayan anne sevgisinden cok daha buyuktur senin sefkatin

minik dualar grubu

 

 

 

 

 

 

ÇARENMİ VAR

gururlanma insanoğlu
ölmemeye ÇARENMİ VAR....
hazan görmüş bir gül gibi
solmamaya ÇARENMİ VAR....

dünya denen dolap döner
bütün mahluk olan biner
yağı biten kandil söner
sönmemeye ÇARENMİ VAR....

hiç güvenme mala mülke
gitmez isen doğru yola
tatlı canın azraile
vermemeye ÇARENMİ VAR....

hiç güvenme can dostuna
kapışırlar mal kastına
çıkıp teneşir üstüne
yatmamaya ÇARENMİ VAR....

düşünmezsin hiç ölmeyi
terketmezsin sen gülmeyi
yakası yok ak gömleği
giymemeye ÇARENMİ VAR.....

nerde ecdat nerde ata
hakka karşı yapma hata
tabut denen tahta ata
binmemeye ÇARENMİ VAR.....

daim yürür hak izinde
hakkı söyler her sözünde
dört kişinin omuzunda
gitmemeye ÇARENMİ VAR....

kalkacaktır gözden perde
göreceksin yerin nerde
ev kazarlar kara yerde
yatmamaya ÇARENMİ VAR....

münker nekir gelecektir
rabbin kimdir diyecektir
mümin cevap verecektir
vermemeye ÇARENMİ VAR

 

Derman Arardım Derdime (Hüseyni)

Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
Burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş

Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu
Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş

Öyle sanırdım ayriyem,dost gayridir ben gayriyem
Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş

Savm u salat u haccile sanma biter zahid işin
İnsan-ı Kamil olmağa lazım olan irfan imiş

Kanden gelir yolun senin ya kande varır menzilin
Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş

Mürşid gerektir bildire Hakkı sana hakkel-yakin
Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez Hak yüzün
Hak'tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pünhan imiş

Niyazi  Hazırlayan:M.cılız

 

Şehit Tahdında

Şehit tahdında rabbe gülümser ah binlerce canım olsaydı der.
Şehit tahdında rabbe gülümser ah binlerce canım olsaydı der.
Şehitsiz olmaz ümitsiz olmaz sevdasız olmaz sevdasız olmaz.
Şehitsiz olmaz ümitsiz olmaz sevdasız olmaz sevdasız olmaz.
Dağları oyup zindan etseler allah nurunu söndüremezler.
Dağları oyup zindan etseler allah nurunu söndüremezler.  Alıntı

 

Seher Vakti Bülbüller (Rast)

Seher vakti bülbüller
Nede güzel öterler
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah

Akşam olur giderler
Boyun büker çiçekler
Kim bilir ne söylerler
Feryad eder bülbüller
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah

Onlarda bütün dertler
Yine de şükrederler
Salat selam söylerler
Beytullaha giderler
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren

Hazırlayan:M.CILIZ

 

ÖLÜNMÜYOR MUHAMMEDSİZ

AÇAN ÇİÇEKLERE MEYVE
VERİLMİYOR MUHAMMEDSİZ
HAKTAN GELEN DERDE DEVA
BULUNMUYOR MUHAMMEDSİZ

ÇOK MEŞGUL OL KUR'AN İLE
SEHERLERDE FİGAN İLE
SON NEFESTE İMAN İLE
ÖLÜNMÜYOR MUHAMMEDSİZ

FAKİR KULLAR SANA ASİ
SİLİNMEZ KALBİNİN PASI
GÖNÜLLERDE ALLAH AŞKI
BULUNMUYOR MUHAMMEDSİZ

UZAK CENNETİN YOLLARI

GİRER MUTTAKİ KULLARI
CENNETTE TUBA DALLARI
EĞİLMİYOR MUHAMMEDSİZ

SON İKRARDIR CEMALULLAH
AĞLAYANLAR GÖRÜR VALLAH
ÇÜNKÜ BÖYLE DİYOR ALLAH
ÖLÜNMÜYOR MUHAMMEDSİZ

HAZ.M.CILIZ

İsmi Sübhan Virdin mi Va

İsmi sübhan virdin mi var?
Bahçelerde yurdun mu var?
Bencileyin derdin mi var?
Garip garip ötme bülbül

Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter,
Bir de sen dert katma bülbül

Bilirim aşıksın güle
Gülün halinden kim bile
Bahçedeki gonca güle
Dolaşıp söz atma bülbül

       -NAKARAT-
Bilirim aşıksın verde,
Cünunun var gayet serde
Şu sinemde olan derde
Bir de sen dert katma bülbül
      -NAKARAT-
Pervaz olup uçarmısın,
Deniz derya geçer misin?
Bencileyin naçar mısın?
Sende halin söyle bülbül.

      -NAKARAT-
A bülbülüm uslu musun,
Kafeslerde besli misin?
Bencileyin yaslı mısın?
Garip garip ötme bülbül
      -NAKARAT-
YUNUS vücudun pak derken,
Cihan da mislin yok derken,
Seher vakti hak hak derken
Bizide unutma bülbül -Alıntı


KABEM

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !